Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760103D 17.75 D01, D02, D03

Mã ngành
7760103D
Điểm chuẩn
17.75
Tổ hợp môn
D01, D02, D03