Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760103D 21.45 D01, D02, D03

Mã ngành
7760103D
Điểm chuẩn
21.45
Tổ hợp môn
D01, D02, D03