Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760103D 18.8 D01

TTNV <=2

Mã ngành
7760103D
Điểm chuẩn
18.8
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
TTNV <=2