Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760103C 22.5 C00

Mã ngành
7760103C
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
C00