Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760103C 17 C00

TTNV <=6

Mã ngành
7760103C
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
TTNV <=6