Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760103C 16.75 C00

Mã ngành
7760103C
Điểm chuẩn
16.75
Tổ hợp môn
C00