Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội

Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101D 19.63 D08, D32, D34

Mã ngành
7420101D
Điểm chuẩn
19.63
Tổ hợp môn
D08, D32, D34