Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội

Sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420101D 20.78 D08

TTNV <=2

Mã ngành
7420101D
Điểm chuẩn
20.78
Tổ hợp môn
D08
Ghi chú
TTNV <=2