Thứ ba, 12/12/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội

Triết học (Triết học Mác Lê-nin)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7229001A 16 A00

Mã ngành
7229001A
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00