Thứ bảy, 15/6/2024
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng

Khoa học Dữ liệu (Đặc thù)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480205DT 23.6 A00, A01, D01, D08

Mã ngành
7480205DT
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D08