Thứ ba, 21/3/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDV Đà Nẵng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 225

  1. Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét học bạ
  3. Xét tuyển theo đề án riêng

Điểm chuẩn