Thứ bảy, 22/1/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDV Đà Nẵng

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 330

  1. Xét tuyển theo học bạ THPT.
  2. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
  3. Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng.
  4. Xét tuyển thẳng.
  5. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Điểm chuẩn