Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Mở Hà Nội

Công nghệ sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420701 15 A00, B00, D07

Mã ngành
7420701
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07