Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo dục mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
GD5 25.39 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
GD5
Điểm chuẩn
25.39
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01