Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHS Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.000

  1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế.
  4. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  5. Xét tuyển theo kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm chuẩn