Thứ hai, 27/3/2023

Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHS Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.000

  1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ và quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
  3. Xét theo các phương thức khác (điểm thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế, thí sinh là người nước ngoài).

Điểm chuẩn