Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
GD4 27.47 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
GD4
Điểm chuẩn
27.47
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01