Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh tế phát triển (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHE45 35.57 A01, D01, D09, D10

Toán 8.6 NV1-4

Mã ngành
QHE45
Điểm chuẩn
35.57
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10
Ghi chú
Toán 8.6 NV1-4