Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHE Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.390

  1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  2. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021.
  3. Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  4. Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  5. Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT, A-Level.
  6. Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học và xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các huyện nghèo, dân tộc rất ít người.
  7. Xét tuyển sinh viên quốc tế.

Điểm chuẩn