Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX27 23.5 D04

Mã ngành
QHX27
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
D04