Thứ sáu, 28/1/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX27 26.5 C00

Mã ngành
QHX27
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
C00