Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX27 24.5 D78

Mã ngành
QHX27
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D78