Chủ nhật, 19/5/2024

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHX Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 2.000

  1. Xét tuyển thẳng.
  2. Xét kết quả thi đánh giá năng lực.
  3. Xét chứng chỉ quốc tế, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế.
  4. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn