Thứ bảy, 4/2/2023

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHX Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.680

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  4. Xét chứng chỉ quốc tế.
  5. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn