Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hàn Quốc học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX26 30 C00

Mã ngành
QHX26
Điểm chuẩn
30
Tổ hợp môn
C00