Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Hàn Quốc học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHX26 26.85 A01

Mã ngành
QHX26
Điểm chuẩn
26.85
Tổ hợp môn
A01