Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT97 18 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT97
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07