Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT97 20 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT97
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07