Thứ tư, 8/2/2023

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHT Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.650

  1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh.
  2. Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN.
  3. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
  4. Thi đánh giá năng lực.
  5. Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.
  6. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.

Điểm chuẩn