Thứ bảy, 22/6/2024

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHT Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 1.800

  1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án của trường.
  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
  3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực.
  4. Xét chứng chỉ quốc tế.
  5. Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế.

Điểm chuẩn