Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHT Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.610

  1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
  2. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  3. Xét tuyển theo các phương thức khác (kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét thí sinh là người nước ngoài).

Điểm chuẩn