Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học và công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT96 24.35 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
QHT96
Điểm chuẩn
24.35
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07