Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học dữ liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHT93 34.85 A00, A01, D07, D08

Mã ngành
QHT93
Điểm chuẩn
34.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D08