Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Thương mại

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) - Cơ chế đặc thù

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM26 24.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TM26
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07