Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Thương mại

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) - Cơ chế đặc thù

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM26 26.2 A00

Môn Tiếng Anh >= 5.5

Mã ngành
TM26
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Môn Tiếng Anh >= 5.5