Thứ sáu, 19/7/2024

Đại học Thương mại

Mã trường: TMA Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 5

  1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
  2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
  3. Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc
  4. gia.
  5. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
  6. Xét tuyển kết hợp.

Điểm chuẩn