Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Thương mại

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cơ chế đặc thù

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM25 24.25 A01, D01, D07

Mã ngành
TM25
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A01, D01, D07