Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Thương mại

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cơ chế đặc thù

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM25 25.8 A00

Môn Tiếng Anh >= 5.5

Mã ngành
TM25
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Môn Tiếng Anh >= 5.5