Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Thương mại

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) - Cơ chế đặc thù

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM24 24.6 A01, D01, D07

Mã ngành
TM24
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A01, D01, D07