Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Thương mại

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) - Cơ chế đặc thù

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TM24 25.8 A00

Môn Tiếng Anh >= 5.5

Mã ngành
TM24
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Môn Tiếng Anh >= 5.5