Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Nha Trang

Kế toán (Chương trình tiên tiến - chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301PHE 20 A01, D01, D07, D96

Mã ngành
7340301PHE
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96