Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Nha Trang

Kế toán (Chương trình tiên tiến - chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301PHE 20 A01, D01, D07, D96

Tiếng Anh 5.5

Mã ngành
7340301PHE
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96
Ghi chú
Tiếng Anh 5.5