Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Nha Trang

Quản trị khách sạn (Chương trình tiên tiến - chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201PHE 20 A01, D01, D07, D96

Tiếng Anh 5.5

Mã ngành
7810201PHE
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96
Ghi chú
Tiếng Anh 5.5