Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nha Trang

Quản trị khách sạn (Chương trình tiên tiến - chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201PHE 19 A01, D01, D07, D96

Tiếng anh >6 .0

Mã ngành
7810201PHE
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96
Ghi chú
Tiếng anh >6 .0