Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Nha Trang

Quản trị khách sạn (Chương trình tiên tiến - chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201PHE 22 A01, D01, D07, D96

Mã ngành
7810201PHE
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96