Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201PH 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340201PH
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01