Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật xây dựng (CT Chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201QT-02 17.9 A01, D03, D07

Toán >=5.2 NV<=4

Mã ngành
7580201QT-02
Điểm chuẩn
17.9
Tổ hợp môn
A01, D03, D07
Ghi chú
Toán >=5.2 NV<=4