Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật xây dựng (CT Chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201QT-02 16.25 A00, A01, D01, D03

Mã ngành
7580201QT-02
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03