Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật xây dựng (CT tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201QT-01 16.3 A01, D01, D07

Toán >=6.6 NV<=2

Mã ngành
7580201QT-01
Điểm chuẩn
16.3
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=6.6 NV<=2