Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật cơ khí (CT Chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103QT 22.45 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520103QT
Điểm chuẩn
22.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07