Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật cơ khí (CT Chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103QT 20.55 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520103QT
Điểm chuẩn
20.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07