Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật cơ khí (CT Chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103QT 24 A01, D01, D07

Toán >=8.4 NV<=4

Mã ngành
7520103QT
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8.4 NV<=4