Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201QT 25.35 A01, D01, D07

Toán >=8.6 NV<=3

Mã ngành
7480201QT
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=3