Chủ nhật, 10/12/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201QT 24.03 A00, A01, D07

Mã ngành
7480201QT
Điểm chuẩn
24.03
Tổ hợp môn
A00, A01, D07