Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201QT 24.75 A00, A01, D07

xét tuyển kết hợp

Mã ngành
7480201QT
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D07
Ghi chú
xét tuyển kết hợp