Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-08 16.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-08
Điểm chuẩn
16.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07