Thứ hai, 26/2/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Tự động hóa thiết kế cầu đường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-07 16.45 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-07
Điểm chuẩn
16.45
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07