Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-06 16.15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-06
Điểm chuẩn
16.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07