Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Đường ô tô và Sân bay, Cầu - Đường ô tô và Sân bay

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-05 16.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-05
Điểm chuẩn
16.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07