Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Đường sẳt, Cầu - Đường sắt, Đường sắt đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-04 17.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-04
Điểm chuẩn
17.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07