Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Cầu hầm, Đường hầm và metro

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-03 16.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-03
Điểm chuẩn
16.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07