Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-02 17.15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-02
Điểm chuẩn
17.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07