Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Chuyên ngành Cầu đường bộ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205-01 17.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580205-01
Điểm chuẩn
17.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07