Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701TQ 21.35 B00

NN>=6.2;DTB12 >=7.7;VA >=7.5;TTNV <=1

Mã ngành
7720701TQ
Điểm chuẩn
21.35
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=6.2;DTB12 >=7.7;VA >=7.5;TTNV <=1