Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701TQ 18.8 B00

Mã ngành
7720701TQ
Điểm chuẩn
18.8
Tổ hợp môn
B00