Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Mã trường: TYS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.280

  1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn