Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Khúc xạ nhãn khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720699TQ 24.7 B00

NN>=8.8;DTB12 >=8.6;VA >=7;TTNV <=5

Mã ngành
7720699TQ
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=8.8;DTB12 >=8.6;VA >=7;TTNV <=5