Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Khúc xạ nhãn khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720699TQ 22.8 B00

Mã ngành
7720699TQ
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
B00