Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Khúc xạ nhãn khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720699TQ 23.57 B00

Mã ngành
7720699TQ
Điểm chuẩn
23.57
Tổ hợp môn
B00