Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Kỹ thuật hình ảnh Y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602TQ 24.7 B00

NN>=7.8;DTB12 >=8.9;VA >=4.5;TTNV <=8

Mã ngành
7720602TQ
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=7.8;DTB12 >=8.9;VA >=4.5;TTNV <=8