Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601TQ 25.7 B00

NN>=6;DTB12 >=8.2;VA >=5.75;TTNV <=7

Mã ngành
7720601TQ
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=6;DTB12 >=8.2;VA >=5.75;TTNV <=7