Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501TQ 26.28 B00

Mã ngành
7720501TQ
Điểm chuẩn
26.28
Tổ hợp môn
B00