Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720501TQ 27.35 B00

NN>=9;DTB12 >=8.9;VA >=6.5;TTNV <=4

Mã ngành
7720501TQ
Điểm chuẩn
27.35
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=9;DTB12 >=8.9;VA >=6.5;TTNV <=4