Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301TQ 24 B00

NN>=8.6;DTB12 >=8.6;VA >=7.5;TTNV <=5

Mã ngành
7720301TQ
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=8.6;DTB12 >=8.6;VA >=7.5;TTNV <=5