Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301TQ 19.05 B00

Mã ngành
7720301TQ
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
B00