Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301TQ 22.4 B00

Mã ngành
7720301TQ
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
B00