Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201TQ 26.35 B00

NN>=7;DTB12 >=9;VA >=6.75;TTNV <=1

Mã ngành
7720201TQ
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=7;DTB12 >=9;VA >=6.75;TTNV <=1