Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101TQ 26.31 B00

Mã ngành
7720101TQ
Điểm chuẩn
26.31
Tổ hợp môn
B00