Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101TQ 27.35 B00

NN>=9.4;DTB12 >=8.7;VA >=6.5;TTNV <=2

Mã ngành
7720101TQ
Điểm chuẩn
27.35
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
NN>=9.4;DTB12 >=8.7;VA >=6.5;TTNV <=2