Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Ngân hàng

Kế toán (ĐH Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viên Ngân hàng và ĐH Sunderland)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301_I 24 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301_I
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07