Thứ ba, 21/3/2023

Học viện Ngân hàng

Mã trường: NHH Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.200

  1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
  2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
  3. Xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
  4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội
  5. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn