Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Ngân hàng

Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340405_J 26.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340405_J
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07